Trẻ con dễ dạy

Thầy giáo: Em tên là gì, vì sao lại nghịch trong lớp thế? Học sinh: Em tên là Vương Tiểu Đãi.
Thầy giáo: Khi nói chuyện với thầy giáo phải lễ phép phải thêm từ "Tiên sinh" rồi mới nói tiếp, hiểu chưa.
Học sinh: Dạ, em là Vương Tiểu Đãi Tiên sinh... Thầy: !!!

Bình luận