Sữa đặc

Thầy giáo: Thầy cần các em viết một bài văn về sữa yêu cầu viết kín 2 trang giấy. Nam, tại sao em chỉ có viết mấy hàng thế này.
Nam: "Thầy giáo, em viết bài về sữa đặc vì vậy hơi ngắn một chút.

Bình luận