Giáo trình Toán – Tập 1: Giải tích 1

Tác giả : Jean-Marie Monier
  • Lượt đọc : 3.222
  • Kích thước : 12.92 MB
  • Số trang : 351
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.205
  • Số lượt xem : 13.870
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Toán – Tập 1: Giải tích 1 – Jean-Marie Monier

Sách giáo trình Giải Tích 1 và 300 bài tập có lời giải thuộc Bộ Giáo trình Toán cao cấp của tác giả Jean-Marie Monier được xuất bản nhằm đào tạo cử nhân tài năng và kỹ sư chất lượng cao. Bộ giáo trình này với 7 tập kèm theo gần 3300 bài tập có lời giải, được biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn I các trường Đại học Quốc Gia Hà Nội và giáo trình cũng được nhiều trường khoa học tự nhiên, kỹ thuật trên cả nước chọn làm giáo trình chính. Trong Giáo Trình Toán tập 1 – giải tích 1 này nội dung gồm lí thuyết kèm theo 300 bài tập có lời giải chi tiết:

Phần I: Giáo trình – Lý thuyết

Chương 1: Số thực

Chương 2: Số phức

Chương 3: Dãy số

Chương 4: Hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức

Chương 5: Đạo hàm

Chương 6: Tích phân

Phần II: Bài tập và hướng dẫn giải

Thuộc bộ sách