Cười thầm

Một hành khất chìa nón trước cửa nhà một bà nhà giàu:
- Thưa bà, nhà cháu mất một chân.
Bà nhà giàu đáp:
- Có thể lắm, nhưng tại sao anh lại tưởng chân anh mất ở đây?

Bình luận