Liên tưởng

Trên bục giảng thầy đang say sưa: "Các em có biết không? Dựa vào hình dáng và đường bay của con chuồn chuồn người ta đã chế tạo được loại máy bay có hình dáng tương tự mà ta hay gọi là máy bay "chuồn chuồn".
- Thưa thầy thế còn máy bay bà già ạ? - Thầy: !!!

Bình luận