Đếm táo

Buổi tối hôm ấy bố hỏi Tèo:

- Con trai! Con có 2 quả táo bố đưa thêm cho con 1 quả, vậy tổng cộng con được mấy quả?

- Dạ 3 quả!

- Giỏi lắm con trai! Bố lại hỏi tiếp nhé!

Cậu bé tỏ vẻ thích thú:

- Vâng bố hỏi tiếp đi!

- Con có 3 quả lê, bố lấy của con mất 1 quả còn lại mấy quả!

- Bố sẽ có 3 quả vì con rất ghét ăn lê!

- !!!

Bình luận