Chia sẻ nỗi đau

Thầy giáo hỏi:
"Phải giải thích thế nào khi con người ta đau khổ nếu chia sẻ bớt cho người khác, nỗi đau sẽ giảm đi một nửa".
Tiểu Luân đáp:
"Thưa thầy nếu như ba em đánh em, em sẽ đánh em của em!".

Bình luận