Kiểm tra lịch sử

Trong giờ thi vấn đáp môn lịch sử thầy giáo hỏi ba câu liền mà học sinh không trả lời được. Để giúp cậu học sinh có cơ hội qua môn lịch sử thầy giáo hỏi câu cuối cùng.
"Ai đã phát hiện ra châu Mỹ?"
"..."
Thầy giáo thấy cậu học sinh không trả lời được tức giận hét lên:
"J.Côlômbô".
Cậu học sinh liền đứng dậy bước ra ngoài. Thầy giáo vô cùng kinh ngạc gọi: "Này, ai cho phép anh đi ra".
"Xin lỗi thầy, em tưởng thầy gọi học sinh khác vào".

Bình luận