Dạy con

Một học sinh nhận được thư của gia đình viết: "Lần sau viết thư cho gia đình nhớ phải viết nhiều về tình hình sinh hoạt của con một chút, chứ đừng chỉ biết đòi tiền. Lần này ba gửi cho con 10 đồng như con đòi hỏi kèm theo nói cho con một chỗ sai trong thư của con. Lần sau dùng số ả rập viết số 10 chỉ có thể viết một số 0 không được viết 2 số 0 (100).

Bình luận