Mỗi ngày một việc thiện

Thầy giáo hỏi học sinh: Hôm nay các em có làm việc tốt nào không? A và B đồng thanh trả lời: Thưa thầy, có ạ!
Thầy giáo: Các em đã làm việc tốt gì?
Học sinh: Chúng em giúp một cụ già qua đường ạ.
Thầy giáo: Các em rất tốt, nhưng tại sao lại cần những hai người. Học sinh: Vì bà cụ đó không muốn qua đường ạ.

Bình luận