Nhớ

-Nam ơi! Bây giờ ông nằm nghỉ một chút, cháu nhớ gọi ông dậy lúc 3 giờ để ông đi có việc nhé.
- Vâng ạ! Nhưng ông phải nhớ nhắc cháu điều ấy trước 3 giờ một phút đấy ông nhé.

Bình luận