Đừng chơi với nó nữa

Mẹ - Sao con chỉ toàn dùng những từ ngữ bậy bạ vậy. Nào là: em yêu, sự sống của ta, lương tâm của ta, ta căm thù, ta giết, v.v... Không học được điều gì tử tế à!
Con - Đó là Sếchxpia viết chứ con có tự nói thế đâu.
Mẹ - Thế thì từ nay con đừng chơi với nó nữa, cái thằng Pia Pia gì đó, kẻo lại bị hư lây.

Bình luận