Vậy mà chẳng ai thèm ở nhà cả!

-Mẹ ơi! - cậu con trai bé bỏng hỏi - Khi sinh con mẹ ở đâu? - Trong bệnh viện, bé cưng.
- Còn ba?
- Ở cơ quan.
- Thế ba mẹ có biết con sắp xuất hiện trên đời này không? - Dĩ nhiên là có, con yêu ạ.
- Vậy mà chẳng ai thèm ở nhà cả!

Bình luận