Nó vẫn muốn ăn

John về nhà với đôi mắt bầm tím. Mẹ vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra.
John đáp: "Con đánh nhau với Pie". Sau khi biết lý do mẹ John nói:
"Ngày mai con đem chiếc bánh gato này đến cho Pie để tỏ sự thân thiện của mình".
Ngày hôm sau John về nhà với đôi mắt còn bầm tím nặng hơn. Mẹ John: "Trời ơi! Đứa nào làm con ra thế này hả?".
John: "Thằng Pie làm đấy, nó vẫn còn muốn ăn bánh gato...".

Bình luận