Không đi guốc

Ba John mới mua một chú mèo tam thể. Ông rất quí nó. John thường đem nó đến lớp vui chơi cùng các bạn. Thầy giáo trông thấy liền hỏi:
"Tại sao mèo đi không phát ra tiếng động?".
John lập tức trả lời: "Điều đó thật dễ hiểu, thưa thầy mèo làm gì có guốc mà đi".

Bình luận