Rất giống

Thằng con làm hỏng máy, ông bố rất cáu:
- Mày đúng là đồ con lừa.
- Bố nói đúng. Ông vẫn bảo con là mày giống cha mày như đúc!

Bình luận