Sẽ tiếp tục

Mẹ - Ôi, con gái mẹ nín khóc rồi ư? Ngoan quá.
Con - Chưa đâu!
Mẹ - Mẹ có nghe thấy tiếng con khóc nữa đâu.
Con - Chỉ nghỉ lấy sức một lúc thôi, con sẽ còn tiếp tục.

Bình luận