Lý do quay cóp

Thầy giáo: "Trong khi thi không được làm bậy".
Học sinh: "Đúng, không thể ngồi chờ chết".

Bình luận