Sún răng

Hai bà cháu dắt nhau ra ghế đá vườn hoa xem cảnh thiên nhiên. Bà bảo:
- Cháu đã ăn hết kẹo rồi à? Thôi, còn chỗ này bà giữ cho. Để dành chiều ăn. Ăn nhiều sún răng đấy!
- Ôi bà ơi. Bây giờ cháu mới biết. Hộp kẹo ông mua cho chỉ còn vài cái. Cháu không biết kẹo đi đâu hết. Ra bà ăn nên bây giờ bà sún gần hết các răng.

Bình luận