Đổi vị trí

Piter thường xuyên lơ đãng trong giờ học. Trong khi thầy giáo đang say sưa giảng bài, thì Piter chăm chăm nhìn ra phía sân bóng rổ.
Thầy giáo phê bình: "Piter sao em lơ đãng vậy, thân trong lớp học hồn ngoài sân bóng?".
Piter: "Thưa thầy, có thể đổi vị trí không ạ.
Hãy để thân em ngoài sân bóng, hồn trong lớp học".

Bình luận