Cho nó chết khát

Một anh nhà giàu kia,, bữa cơm không dám mua thức gì ăn, cứ treo một con cá bằng gỗ lơ lững giữa nhà, dặn các con khi ăn cơm thì nhìn lên con cá ấy, chép miệng một cái, rồi hãy và cơm, cũng coi như được ăn cơm với cá rồi.
Ðứa con út mới lên bốn tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá, chép miệng mấy cái liền, mới và cơm. Thằng bé lên sáu trông thấy, mách bố:
- Bố ơi! Em nó tham ăn quá, nó chép miệng những mấy cái mới và cơm đấy, bố ạ!
Anh ta mắng:
- Cứ để cho nó ăn mặn, sẽ chết khát cho mà xem!

Bình luận