Có thế mà cũng không biết

Hai anh em nọ vào quán cơm. Nhà hàng dọn cơm với trứng vịt muối. Người em hỏi người anh:
- Cũng là trứng vịt, sao quả này mặn như thế nhỉ?
Người anh tỏ vẻ thạo, bảo:
- Chú hỏi thế, người ta cười cho đấy. Trứng vịt muối mà cũng không biết.
Người em hỏi lại:
- Thế trứng vịt muối ở đâu ra?
Người anh bảo:
- Chú mày kém thật! Con vịt muối thì nó lại đẻ ra trứng vịt muối, chớ sao nữa!
3. Chả có con nào nhỏ cả
Có anh nọ ra đồng kiếm đoợc mấy con cá rô đem về nướng nhắm rượu. Giữa lúc ấy, thằng con đói, khóc quấy mẹ. Nhìn thấy chồng nướng cá, mẹ nó dỗ:
- Úi chà! Con cá rô bố nướng vàng không? Con nín đi để rồi bố cho.
Thằng bé nín ngay. Nhưng chồng gắt:
- Vàng gì? Có phải nghệ đâu mà vàng! U mày đem nó ra ngoài kia!
Thằng bé lại khóc. Mẹ nó lại dỗ:
- Nín đi! Kia, trông con cá béo chưa kia! Nín đi rồi bố cho!
Thằng bé lại nín. Anh chồng nghĩ đến tiệc rượu của mình, cau mặt lại:
- Cá đây, chứ đâu phải thịt mỡ đâu mà béo với chả béo!
Thằng bé lại giẫy nẩy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi, không nín, đành chỉ vào gắp cá nói:
- Nín đi rồi bố xem con nào nhỏ, bố cho một con!
Nhưng anh chồng quát:
- Ba con bằng nhau, chả có con nào nhỏ cả!

Bình luận