Thông minh

Tại một nhà trẻ có đứa bé 5 tuổi quá thông minh, hầu như các câu trả lời của nó bật ra không cần suy nghĩ mà hoàn toàn đúng. Tiếng đồn về đứa bé làm nhà tâm lí giáo dục nổi tiếng nọ tìm đến. Ông chơi đùa với đứa trẻ một lúc, rồi bảo đứa bé:
- Bác muốn rải đều một thứ gì đó phủ kín hết mặt bàn này thì làm thế nào?
- Nước! Đổ nước lên nước sẽ chảy đều hết không chừa chỗ nào cả. Quá kinh ngạc, nhà tâm lý lại hỏi:
- Thế cháu biết việc gì con chó làm khi đứng 3 chân, còn người thì đứng hai chân?
- Bắt tay! Bác bắt tay ai vẫn đứng hai chân, còn con chó bắt tay bác, nó đứng trên hai chân, một chân nữa buông thõng.

Bình luận