Rất may

Thầy giáo vốn là người hay quên. Lúc hết giờ thầy hỏi: Giầy của tôi đâu rồi?
Học sinh: Thầy đang đi ở chân mà.
Thầy: ồ, đúng rồi, may mà em nhìn thấy, nếu không tôi phải đi đất về nhà rồi.

Bình luận