Ghen với người trong chiêm bao

Có một anh đang ngủ trưa, bỗng cười khứ khích trong mơ. Chị vợ thấy thế, đánh thức dậy:
- Anh chiêm bao thấy gì mà thích thú lắm vậy?
- A! Tôi nằm mơ thấy một trang tuyệt thế giai nhân. Mới bắt đầu làm quen thì...
Chị vợ nổi cơn ghen, khóc bù lu bù loa. Anh chồng hoảng quá, vội phân trần:
- Chuyện chiêm bao, chứ có phải chuyện thực đâu mà làm ồn lên thế!
- Muốn chiêm bao gì thì chiêm bao, chứ chiêm bao như thế thì không được với tôi!
- Vậy thì từ rày tôi không chiêm bao như thế nữa.
Chị vợ vẫn chưa yên tâm, bảo:
- Ngộ nhỡ sau này anh cứ chiêm bao như thế mà anh không cười thì ai biết đâu đấy!
Anh chồng làm ra vẻ hối hận, nói:
- Ðã thế thì từ rày tôi không ngủ ngày nữa. Ðã yên tâm chưa?

Bình luận