500 con vịt

Trong lớp rất ầm ĩ, thầy giáo liền nói:
"2 cô con gái nói chuyện với nhau giống như 100 con vịt cất tiếng kêu vậy".
Một hôm vợ thầy đến trường tìm, một học sinh nữ trông thấy đi báo cáo với thầy:
"Thưa thầy ngoài cổng có 500 con vịt đang tìm thầy".

Bình luận