Chết hóc

Có một anh hễ nhà có giỗ thì đem chén hạt mít ra mời khách uống rượu. Khách đang ngồi uống, bỗng một ông ôm mặt khóc. Chủ nhà ngạc nhiên hỏi làm sao đang vui lại khóc. Ông khách gạt nước mắt, mói:
- Tôi uống rượu, nhìn thấy cái chén này lại sực nhớ đến người anh em bạn thân của tôi ngày trước, cũng vì uống rượu bằng chén hạt mít mà chết oan!
- Sao lại thế?
- Tại chén nhỏ quá, anh ta vô ý nuốt cả chén, cho nên chết hóc. Chủ nhà hiểu ý, vội lấy chén to ra thay chén hạt mít.

Bình luận