Thay đổi nhỏ

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, John bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm. Đau quá, John ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, John liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó:
Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ?
Được! Nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ! – Bác sĩ nói.
Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?
Anh… sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam nữa..

Bình luận