Thầy: Vì sao cổ hươu cao cổ lại dài thế? Trò: Vì đầu nó cách thân quá xa.
Thầy: Vì sao người cao thích hợp làm nhân viên thời tiết hơn người lùn.
Trò: Vì lúc mưa người cao sẽ phát hiện ra trước. Thầy: Vậy cái gì chỉ tăng lên mà không mất đi. Trò: Tuổi tác.

Bình luận