Vật về chủ cũ

Có hai đứa bé trai tới trước phòng khám. - Cháu thấy khó chịu ở đâu? - Bác sĩ hỏi. - Cháu đã nuốt một viên bi thuỷ tinh.
- Thế còn cháu?
- Cháu đang đợi viên bi ấy, vì nó là của cháu.

Bình luận