May quá

Có anh tính hà tiện, một hôm đi chân không ra đường, vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng. Thế mà anh ta không phàn nàn gì cả, lại còn nói:
- May cho mình thật!
Người qua đường lấy làm lạ, hỏi:
- Anh vấp toạt chảy máu chân ra thế kia, mà bảo còn may là thế nào?
- May là tôi không đi giày, không thì rách mũi giày rồi còn gì?

Bình luận