Ngớ ngẩn

Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm, một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát đi ra chợ, nhưng đi được một quãng, sực nhớ điều gì, quay trở lại hỏi ông:
- Ông ơi! đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ?
Ông bảo:
- Ðồng nào cũng được mà!
Thằng bé lại chạy đi. Một hồi lâu, lại mang hai cái bát không trở về, hỏi:
- Ban nãy, cháu quên chưa hỏi ông: bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm ạ?

Bình luận