Nhân cách hoá

Thầy giáo:
- Em hãy cho một ví dụ về phép tu từ "nhân cách hoá". Trò:
- Thưa thầy, đồng hồ Gimiko xin kính chào quý khách! Thầy giáo:
- !!!

Bình luận