Nước lào?

Trong giờ địa lý kinh tế.
Cô: Ai có thể cho cô biết, hàng hoá của nước nào đang được bán nhiều nhất trên thị trường nước ta?
Hải: Thưa cô, nước Lào ạ.
Cô: Căn cứ vào đâu mà em nói như vậy.
Hải: Thưa cô, vì em thường nghe thấy người ta rao: "Ai mua bánh mỳ lào", "Ai mua gạo lào", "Ai mua chiếu lào".

Bình luận