Ăn kiêng

Thầy giáo: Kiểm tra thường nhật như ăn điểm tâm vậy, ăn 100 lần không chán, kiểm tra cuối kỳ chính thức phải như bữa ăn chính vậy, phải ăn đúng giờ đúng lượng.
Kiểm tra cuối năm như một bữa yến tiệc vậy, chỉ một lần là đủ. Tại sao các em không chăm chỉ lên hả?
Học sinh: Thưa thầy, chúng em đang ăn kiêng.

Bình luận