Đau răng

Tiểu Hồng: Tiểu Minh sao hôm qua không đi học.
Tiểu Minh: Mình đau răng, phải đi nhổ răng.
Tiểu Hồng: Hôm nay răng cậu còn đau không?
Tiểu Minh: Ai mà biết được! Nó ở chỗ bác sĩ nha khoa ý.

Bình luận