Kẻ mê tiền

Thầy giáo: "Tình yêu là thứ mà tiền cũng không thể mua được", để tăng thêm sự thuyết phục thầy giáo nói:
"Nếu như tôi bỏ ra 100 đồng bảo các em không yêu bố mẹ các em nữa có được không, chắc chắn không được".
Học sinh: "Nếu em không yêu quí anh của em nữa, thầy cho em bao nhiêu tiền?".

Bình luận