Đáng đời mày!

Thằng bé nhìn vào chiếc bình đựng nước và thấy bóng một đứa bé trong đó.
Nó bỏ chạy, sau lại đến ngó vào bình thì lập tức thấy một thằng bé cũng ngó đầu vào bình nhìn nó. Nó trợn mắt, móc tay kéo mồm rộng làm ngáo ộp, thằng bé trong bình cũng làm y hệt thế. Nó thè lưỡi lắc đầu, sau đó giơ quả đấm doạ thì thằng bé trong bình cũng thè lưỡi, lắc đầu và giơ quả đấm doạ lại. Đến thế này, hoảng quá, nó chạy tới chỗ bố nó, mách:
- Bố ơi! Trong bình có một thằng người doạ đánh con.
Bố không tin, chạy lại ngó vào bình xem thì thấy một gã đàn ông mặt dữ tợn, râu xồm xoàm kín mồm. Ông bố thử giật râu, thè lưỡi thì lão già kia cũng làm đúng như vậy. Ông bố tức quá nhổ nước miếng vào mặt gã đàn ông trong miệng bình, lão ta cũng nhổ lại toẹt một tiếng. Điên tiết, ông bố tóm lấy bình và dùng hết sức choang thẳng cánh xuống nền gạch. Chiếc bình vỡ tan, nước tung toé.
- Thằng già khốn kiếp, thật đáng đời nhà mi! Già râu ria xồm xoàm mà còn trêu chọc trẻ con. Cho hết đời mày!

Bình luận