Con của anh

Trong giờ ngữ văn thầy giáo yêu cầu:
Em hãy chuyển câu "Anh của tôi đi học" sang thời tương lai. Tomson viết: Con của anh trai tôi đi học.

Bình luận