Bí quá!

Giờ sinh vật, cô giáo để hình ảnh người cổ đại vào người hiện đại đứng đối diện với nhau.
- Em Minh, em hãy so sánh sự khác nhau giữa người cổ đại và người hiện đại.
Minh (Giật mình): - Thưa cô... người thì... quay mặt bên phải, còn người kia thì... quay bên trái ạ!!!
Cô Giáo: !!?

Bình luận