Từ điển Hindi - Việt

Thể loại: Học Ngoại Ngữ
Tác giả : Sadhna Saxena
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 83.25 MB
  • Số trang : 761
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 205
  • Số lượt xem : 2.178
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếng Hin-đi không chỉ đơn thuần là quốc ngữ của Ấn Độ, mà còn là một bộ phận cấu thành của nền văn minh và những giá trị văn hóa đặc trưng của chúng tôi. Tiếng Hin-đi là tác nhân tạo nên sự đoàn kết của đất nước Ấn Độ từ Bắc tới Nam và từ Đông sang Tây. Nó giữ một vai trò quan trọng trong việc quảng bá thông tin xuyên khắp các vùng rộng lớn của Ấn Độ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và củng cố nền văn hóa nước nhà. Ngày nay, danh tiếng của ngành công nghiệp điện ảnh tiếng Hin đi Bolywood đã vượt ra ngoài biên giới Ấn Độ. Cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Ấn Độ, tiếng Hin-đi đang trên đà trở thành một ngôn ngữ quốc tế.