Từ vựng Khmer - Việt (tập 1)

Tác giả : Kim Sơn
  • Lượt đọc : 722
  • Kích thước : 13.22 MB
  • Số trang : 162
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 406
  • Số lượt xem : 3.449
  • Đọc trên điện thoại :
Nâng cao trình độ tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer là việc làm cần thiết để giải quyết chất lượng dạy và học ở trường phổ thông vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Chúng ta nhận thấy rằng, tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của học sinh Khmer, nhưng lại là tiếng phổ thông của cả nước. Để học sinh Khmer học tốt cả tiếng Khmer lẫn tiếng Việt là việc làm hết sức khó khăn. Nhận thức được điều đó, chúng tôi cố gắng chọn lọc những từ ngữ mà các em đã học trong sách giáo khoa, biên soạn thành cuối sách Từ vựng Khmer - Việt (dùng trong nhà trường) để giúp các em có thêm tài liệu học tập, tra cứu, so sánh giữa tiếng Khmer và tiếng Việt.

Cuốn sách được biên soạn dưới dạng song ngữ Khmer - Việt, kèm theo phần phiên âm để nhằm phục vụ đông đảo đồng bào Khmer và cán bộ, chiến sĩ công tác tại vùng có người Khmer sinh sống.