Phong Tục Thờ Cúng Tổ Tiên – Nét Đẹp Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam

  • Lượt đọc : 287
  • Kích thước : 0.74 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 187
  • Số lượt xem : 1.567
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu phong tục, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của một số dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam như: dân tộc Tày, Nùng, Thái, Hà Nhì Đen, Mông, Ê Đê... Đây là những giá trị văn hóa truyền thống quý báu do cha ông để lại mà mỗi người dân đều có trách nhiệm giữ gìn, kế thừa, phát huy trong việc xây dựng nếp sống văn hóa mới hiện nay và sàng lọc để những giá trị văn hóa đó sáng đẹp mãi lên.