Tục Ngữ – Ca Dao Việt Nam Về Lao Động Sản Xuất

  • Lượt đọc : 217
  • Kích thước : 4.77 MB
  • Số trang : 176
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 191
  • Số lượt xem : 1.790
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tục Ngữ – Ca Dao Việt Nam Về Lao Động Sản Xuất trên điện thoại
Cuốn sách tập hợp các câu ca dao, tục ngữ về kinh nghiệm trong lao động, sản xuất cũng như đời sống tinh thần, tình cảm của người lao động.