Văn Hóa Ứng Xử Của Người Việt

Tác giả : Phạm Minh Thảo
  • Lượt đọc : 619
  • Kích thước : 1.98 MB
  • Số trang : 178
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 508
  • Số lượt xem : 2.981
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm ba phần, giới thiệu cho bạn đọc hiểu một cách rõ hơn về cách ứng xử của người Việt Nam, từ truyền thống ứng xử cho đến các bình diện ứng xử, cách ứng xử truyền thống và hiện đại.