Hôn Nhân Và Gia Đình – Cuộc Sống Và Biến Động

Tác giả : Lê Thi
  • Lượt đọc : 299
  • Kích thước : 0.87 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 185
  • Số lượt xem : 1.538
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hôn Nhân Và Gia Đình – Cuộc Sống Và Biến Động trên điện thoại
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai chương: Chương I: Văn hóa ứng xử và tổ chức cuộc sống gia đình; Chương II: Các vấn đề đặt ra trước gia đình Việt Nam hiện nay. Trong đó, tập trung phân tích về các vấn đề như: ứng xử trong gia đình và giao tiếp ngoài xã hội; quan niệm về tự do và trách nhiệm trong các gia đình trẻ; tổ chức cuộc sống và phát huy truyền thống gia đình...