Hôn Nhân Và Gia Đình – Cuộc Sống Và Biến Động

Tác giả : Lê Thi
  • Lượt đọc : 356
  • Kích thước : 0.87 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 198
  • Số lượt xem : 1.950
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai chương: Chương I: Văn hóa ứng xử và tổ chức cuộc sống gia đình; Chương II: Các vấn đề đặt ra trước gia đình Việt Nam hiện nay. Trong đó, tập trung phân tích về các vấn đề như: ứng xử trong gia đình và giao tiếp ngoài xã hội; quan niệm về tự do và trách nhiệm trong các gia đình trẻ; tổ chức cuộc sống và phát huy truyền thống gia đình...