Muốn nên người - Phương pháp lập thân của người bạn trẻ

Tác giả : Phạm Cao Tùng
  • Lượt đọc : 455
  • Kích thước : 0.61 MB
  • Số trang : 87
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 418
  • Số lượt xem : 2.223
  • Đọc trên điện thoại :
Gửi các bạn thanh niên sắp rời bỏ trường học để bước chân vào trường đời.
Thưa bạn, quyển sách này vì bạn mà có.
Bạn đừng tìm nơi đây những bài học luân lý theo lối nhà trường, cũng đừng tìm nơi đây những triết lý về đời sống hoặc những lời khuyên của thánh hiền xưa nay xếp thành chương thành mục.
Quyển sách này chỉ ghi lại một thí nghiệm, những suy nghĩ, những lo âu của một người đã sống cái tuổi của bạn, đang sống cùng một hoàn cảnh như bạn và cũng có những lo nghĩ như bạn khi cầm quyển sách này lên xem.
Sau khi rởi bỏ ghế nhà trường để bước chân vào trường đời, người ấy thấy mình như lạc bước trên dải đất xa lạ khi phải lo nghĩ đến việc lập thân, người ấy thấy mình thiếu thốn mọi điều kiện, gần như chưa bao giờ chuẩn bị để làm người.
Người ấy đã phải tự tìm con đường đi, qua những sách vở bàn dạy về phép xử thế, đạo làm người.
Người ấy phải hoàn toàn làm lại sự giáo dục của mình và lẽ cố nhiên khi vừa đi vừa dò dẫm, đã phải trả bằng một giá rất đắt một ít kinh nghiệm về cuộc đời