Sổ Tay An Toàn Giao Thông Dùng Cho Khu Vực Nông Thôn – Miền Núi

Tác giả : Trương Thành Trung
  • Lượt đọc : 249
  • Kích thước : 1.73 MB
  • Số trang : 234
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 1.087
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp cho độc giả, đặc biệt là độc giả ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn những kiến thức cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn - miền núi nói riêng; nhận biết một số hành vi vi phạm đặc trưng dẫn tới tai nạn thường diễn ra trên địa bàn nông thôn - miền núi; trích dẫn một số nội dung của pháp luật an toàn giao thông có liên quan trong các lĩnh vực giao thông vận tải.