Những Tấm Gương Điển Hình Trong Phong Trào Xây Dựng Công Trình Giao Thông Nông Thôn, Miền Núi

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 250
  • Kích thước : 5.29 MB
  • Số trang : 258
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 936
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách là tập hợp các bài viết về phát hiện, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ công trình giao thông.