Công nghệ bê tông nhẹ

Tác giả : Nguyễn Văn Phiêu
  • Lượt đọc : 334
  • Kích thước : 21.97 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 291
  • Số lượt xem : 1.966
  • Đọc trên điện thoại :
Một trong những vấn đề quan trọng nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng là vấn đề giảm khối lượng kết cấu công trình, bởi vì giảm khối lượng của kết cấu công trình sẽ làm giảm khối lượng của kết cấu móng từ đó giảm giá thành của công trình xây dựng nhất là đối với công trình cao tầng.
Cuốn sách công nghệ bê tông nhẹ trình bày khá đầy đủ cở sở cộng nghệ : công nghệ bê tông nhẹ và bê tông tổ ong. Sách sẽ giúp cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học theo học chuyên nghành "Sản xuất vật liệu và kết cấu xây dựng", các chuyên nghành có liên quan khác, nghiên cứu sâu hơn các vấn đề liên quan tới việc tổ chức đứng đắng các quá trình công nghệ. Nó cũng bổ sung cho các giáo trình cơ bản của các môn học "Công nghệ vật liệu cách nhiệt", "Công nghệ các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép"